אודות

 

ספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה פותחו במכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית על ידי פרופ' זמירה מברך ופרופ' ברכה קרמרסקי ונכתבו ברוח העקרונות של תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א-ו. על פי תכנית זו, התלמידים אמורים לרכוש מושגים ומבנים בחשבון וגיאומטריה, ולפתח מיומנויות וכישורים בנושאים הנלמדים: מספרים ופעולות, חקר נתונים גאומטריה ומדידות. 

ספרי ה.ש.ב.ח.ה לכיתות א-ו מותאמים לתכנית הלימודים החדשה ומאושרים על ידי משרד החינוך. 

ספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה במאות בתי ספר ברחבי הארץ. 

נקודות עיקריות בהוראת נושא בספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה

  •  לכל נושא ישנן הצעות לפתיחת הנושא תחת הכותרת "פעילויות לפתיחת הנושא”.
  • כל נושא כולל משימה או משימות הקניהוהבניה מפורטת ומדורגת של מושג, תכונה או רעיון המזמנות דיון של המורה והתלמידים.
  • לפני הוראת מושג או רעיון חדש ניתנת לתלמידים האפשרות להתנסות אישית. 
  • לכל מושג או רעיון חדש מוצגת דרך פתרון אחת לפחות. בהמשך, בתרגול החוזר ניתנת לכל תלמיד אפשרות לפתור בדרך הנוחה לו.
  • משימות לביסוס וליישום החומר שנלמד ולהעמקה בו מופיעות לאחר ההקניה.
  • בסוף כל נושא ניתנות משימות נוספות המיועדות לתרגול, לביסוס ולהרחבה של המושגים שנלמדו בנושא.
  • הספרים כוללים מגוון פעילויות לריענון הזיכרון בנושאים שנלמדו בעבר ולשימור הידע הקודם.

 פיתוח חשיבה מתמטית בספרי ה.ש.ב.ח.ה 

במשימות באים לידי ביטוי היבטים שונים של"חשיבה מתמטית": טיפול בשגיאות, השוואות, אומדן/עיגול, אפשרויות שונות לפתרון, חשיבה הפוכה, חיפוש וגילוי חוקיות, קשר בין תרגילים, הסברים ונימוקים תוך שימוש בשפה מתמטית, תובנה מספרית ומציאת כללים וחוקים מתמטיים.