לוגו השבחה

אודות

 

ספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה פותחו במכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית על ידי פרופ' זמירה מברך ופרופ' ברכה קרמרסקי ונכתבו ברוח העקרונות של תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א-ו. על פי תכנית זו, התלמידים אמורים לרכוש מושגים ומבנים בחשבון וגיאומטריה, ולפתח מיומנויות וכישורים בנושאים הנלמדים: מספרים ופעולות, חקר נתונים גאומטריה ומדידות. 

ספרי ה.ש.ב.ח.ה לכיתות א-ו מותאמים לתכנית הלימודים החדשה ומאושרים על ידי משרד החינוך. 

ספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה במאות בתי ספר ברחבי הארץ. 

נקודות עיקריות בהוראת נושא בספרי הלימוד מסדרת ה.ש.ב.ח.ה

  •  לכל נושא ישנן הצעות לפתיחת הנושא תחת הכותרת "פעילויות לפתיחת הנושא”.
  • כל נושא כולל משימה או משימות הקניהוהבניה מפורטת ומדורגת של מושג, תכונה או רעיון המזמנות דיון של המורה והתלמידים.
  • לפני הוראת מושג או רעיון חדש ניתנת לתלמידים האפשרות להתנסות אישית. 
  • לכל מושג או רעיון חדש מוצגת דרך פתרון אחת לפחות. בהמשך, בתרגול החוזר ניתנת לכל תלמיד אפשרות לפתור בדרך הנוחה לו.
  • משימות לביסוס וליישום החומר שנלמד ולהעמקה בו מופיעות לאחר ההקניה.
  • בסוף כל נושא ניתנות משימות נוספות המיועדות לתרגול, לביסוס ולהרחבה של המושגים שנלמדו בנושא.
  • הספרים כוללים מגוון פעילויות לריענון הזיכרון בנושאים שנלמדו בעבר ולשימור הידע הקודם.

 פיתוח חשיבה מתמטית בספרי ה.ש.ב.ח.ה 

במשימות באים לידי ביטוי היבטים שונים של"חשיבה מתמטית": טיפול בשגיאות, השוואות, אומדן/עיגול, אפשרויות שונות לפתרון, חשיבה הפוכה, חיפוש וגילוי חוקיות, קשר בין תרגילים, הסברים ונימוקים תוך שימוש בשפה מתמטית, תובנה מספרית ומציאת כללים וחוקים מתמטיים.

רצינו לעדכן שפתחנו קבוצת וואטצפ חדשה למורי א-ב ורכזי מתמטיקה שם נפרסם עדכונים, פעילויות ותרגילים מתוך ספר ׳השבחה׳ החדש שלנו שעתיד לצאת בחודשים הקרובים לאור השינוי בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה.

נשמח שתצטרפו ותוכלו לגלות עוד מהחידושים של הספר החדש של השבחה לכיתה א😀

מוזמנים להעביר את הלינק לכל המורים שמלמדים מתמטיקה בכיתות א׳-ב׳ (גם אם הם לא מלמדים בשיטה שלנו) כדי שיוכלו להיחשף ולהנות גם :)
📚✏️🧮💯

ניתן להצטרף לקבוצה כאן-