לוגו השבחה

שמות הספרים בסדרה

כיתה מספר ספרים שמות הספרים
א 5
מספרים ופעולות 1
מספרים ופעולות 2
מספרים ופעולות 3
מספרים ופעולות 4
גאומטריה
ערכת משחקים כיתתית
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ב 5
פעולות החשבון 1
פעולות החשבון 2 והמספרים בתחום ה- 1,000
פעולות החשבון 3 וחקר נתונים
פעולות החשבון 4 והרחבת תחום המספרים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ג 4
חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים
מספרים בתחום הרבבה
כפל וחילוק
גאומטריה
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ד 4
מספרים בתחום המיליון
כפל וחילוק
שברים פשוטים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
ערכת אביזרי המחשה למורה
לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ה 4
פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים
שברים פשוטים
מספרים עשרוניים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
מגוון פעילויות
ערכת אביזרי המחשה למורה
לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ו 4
שברים פשוטים
מידות עשרוניות, קנה מידה ופעולות החשבון (הרחבה)
מספרים עשרוניים, אחוזים וחקר נתונים
גאומטריה
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ז 3 שלושה חלקים ושלושה שלושה ספרים למורה
ח 2 שני חלקים ושני ספרים למורה
ט בהכנה

רצינו לעדכן שפתחנו קבוצת וואטצפ חדשה למורי א-ב ורכזי מתמטיקה שם נפרסם עדכונים, פעילויות ותרגילים מתוך ספר ׳השבחה׳ החדש שלנו שעתיד לצאת בחודשים הקרובים לאור השינוי בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה.

נשמח שתצטרפו ותוכלו לגלות עוד מהחידושים של הספר החדש של השבחה לכיתה א😀

מוזמנים להעביר את הלינק לכל המורים שמלמדים מתמטיקה בכיתות א׳-ב׳ (גם אם הם לא מלמדים בשיטה שלנו) כדי שיוכלו להיחשף ולהנות גם :)
📚✏️🧮💯

ניתן להצטרף לקבוצה כאן-