שמות הספרים בסדרה

כיתה מספר ספרים שמות הספרים
א 5
מספרים ופעולות 1
מספרים ופעולות 2
מספרים ופעולות 3
מספרים ופעולות 4
גאומטריה
ערכת משחקים כיתתית
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ב 5
פעולות החשבון 1
פעולות החשבון 2 והמספרים בתחום ה- 1,000
פעולות החשבון 3 וחקר נתונים
פעולות החשבון 4 והרחבת תחום המספרים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ג 4
חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים
מספרים בתחום הרבבה
כפל וחילוק
גאומטריה
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ד 4
מספרים בתחום המיליון
כפל וחילוק
שברים פשוטים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
ערכת אביזרי המחשה למורה
לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ה 4
פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים
שברים פשוטים
מספרים עשרוניים
גאומטריה
ביסוס והעשרה
מגוון פעילויות
ערכת אביזרי המחשה למורה
לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ו 4
שברים פשוטים
מידות עשרוניות, קנה מידה ופעולות החשבון (הרחבה)
מספרים עשרוניים, אחוזים וחקר נתונים
גאומטריה
ערכת אביזרי המחשה לתלמיד
ערכת אביזרי המחשה למורה
*לכל ספר לתלמיד יש גם מדריך למורה
ז 3 שלושה חלקים ושלושה שלושה ספרים למורה
ח 2 שני חלקים ושני ספרים למורה
ט בהכנה