לוגו השבחה

أسماء الكتب في السلسلة

                 الصف                          عدد الكتب          
أسماء الكتب
الأول
6
        أعداد وعمليات ا   
أعداد وعمليات ب
أعداد وعمليات ج
أعداد وعمليات د
الهندسة
      كراسة ورق القص
مجموعة أدوات التوضيح للطالب
مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم
الثاني
5
العمليات الحسابية 1
      العمليات الحسابية والأعداد في مجال 1,000
      العمليات الحسابية 3 وبحث المعطيات 
      العمليات الحسابية 4 وتوسيع عالم الأعداد
الهندسة
      مجموعة أدوات التوضيح للطالب
مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم
   
الثالث

7
الأعداد وترتيب العمليات الحسابية
     الأعداد في مجال عشرات الاف
     الجمع والطرح في مجال عشرات الاف
     الضرب في مجال عشرات الالاف
     القسمة في مجال المئة
     الزوايا والمثلثات
قياسات
مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم
   
الرابع
5
الأعداد في مجال المليون وبحث المعطيات
     الضرب والقسمة
     الكسور البسيطة
     الهندسة
     مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم
الخامس
4
عمليات على الأعداد الطبيعية وبحث المعطيات
      الكسور البسيطة
      الكسور العشرية
      الهندسة
اثراء
      مجموعة أدوات التوضيح للطالب
مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم
السادس
5
الكسور البسيطة ب
الكسور العشرية ب
النسبة المئوية والتناسب
المجسمات والأحجام
      أوراق القص
      مجموعة أدوات التوضيح للطالب
مجموعة أدوات التوضيح للمعلم
*لكل كتاب الطالب يوجد أيضا مرشد للمعلم

רצינו לעדכן שפתחנו קבוצת וואטצפ חדשה למורי א-ב ורכזי מתמטיקה שם נפרסם עדכונים, פעילויות ותרגילים מתוך ספר ׳השבחה׳ החדש שלנו שעתיד לצאת בחודשים הקרובים לאור השינוי בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה.

נשמח שתצטרפו ותוכלו לגלות עוד מהחידושים של הספר החדש של השבחה לכיתה א😀

מוזמנים להעביר את הלינק לכל המורים שמלמדים מתמטיקה בכיתות א׳-ב׳ (גם אם הם לא מלמדים בשיטה שלנו) כדי שיוכלו להיחשף ולהנות גם :)
📚✏️🧮💯

ניתן להצטרף לקבוצה כאן-