לוגו השבחה

משימות סיכום א

שם הספר שם המשימה קבצים להורדה
מספרים ופעולות 1 המספרים מ-0 עד 10
המספרים מ-0 עד 10
מספרים ופעולות 2 פרק א
פרק ב
פרק ג
מספרים ופעולות 3 פרק א
פרק א
פרק ב
פרק ב
מספרים ופעולות 4 פרק א
פרק א
פרק ב
פרק ב
פרק ג
גאומטריה פרק א
פרק א
גאומטריה פרק ב
גאומטריה פרק ג-ד