לוגו השבחה

משימות סיכום כיתה ג

שם הספר שם הפרק קישור להורדה
ספרי כיתה ג' החדשים
גיאומטריה שוויון צלעות משימת סיכום 1
שוויון צלעות משימת סיכום 1
זוויות משימת סיכום 2
זוויות משימת סיכום 2
זוויות במצולע, צלעות מאונכות וצלעות מקבילות משימת סיכום 3
זוויות במצולע, צלעות מאונכות וצלעות מקבילות משימת סיכום 3
מידות ומדידות משימת סיכום 4
מידות ומדידות משימת סיכום 4
סיבוב וסימטריה סיבובית משימת סיכום 5
סיבוב וסימטריה סיבובית משימת סיכום 5
מספרים מתחום הרבבה ייצוגים של מספרים טבעיים בתחום הרבבה משימת סיכום 1
ייצוגים של מספרים טבעיים בתחום הרבבה משימת סיכום 1
דרכי חיבור וחיסור בתחום הרבבה משימת סיכום 2
דרכי חיבור וחיסור בתחום הרבבה משימת סיכום 2
תכונות נוספות של חיבור ושל חיסור משימת סיכום 3
תכונות נוספות של חיבור ושל חיסור משימת סיכום 3
כפל וחילוק כפל וחילוק מבדק א - כפל וחילוק
כפל וחילוק משימת סיכום 1
כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות משימת סיכום 2
כפל גורם דו-ספרתי בגורם תלת-ספרתי או חד-ספרתי משימת סיכום 3
חילוק (המשך) חילוק וסימני התחלקות משימת סיכום 1
שברים משימת סיכום 2
מספרים שליליים, גימטריה, ארגון ואיסוף של נתונים משימת סיכום 3
ספרי כיתה ג' הקודמים
מדידות מדידות אורך משימת סיכום 1 18-21 פתיחת מבדק
מדידות אורך משימת סיכום 1 18-21 פתרון מבדק
מדידות אורך משימת סיכום 2 22-25 פתיחת מבדק
מדידות אורך משימת סיכום 2 22-25 פתרון מבדק
מדידות משקל, זמן ונפח משימת סיכום 1 44-47 פתיחת מבדק
מדידות משקל, זמן ונפח משימת סיכום 1 44-47 פתרון מבדק
מדידות משקל, זמן ונפח משימת סיכום 2 47-49 פתיחת מבדק
מדידות משקל, זמן ונפח משימת סיכום 2 47-49 פתרון מבדק
דיאגרמות משימת סיכום 1 65-69 פתיחת מבדק
דיאגרמות משימת סיכום 1 65-69 פתרון מבדק
דיאגרמות משימת סיכום 2 69-73 פתיחת מבדק
דיאגרמות משימת סיכום 2 69-73 פתרון מבדק
חילוק בתחום המאה חילוק בתחום המאה משימת סיכום 1 31-34 פתיחת מבדק
חילוק בתחום המאה משימת סיכום 1 31-34 פתרון מבדק
חילוק בתחום המאה משימת סיכום 2 35-37 פתיחת מבדק
חילוק בתחום המאה משימת סיכום 2 35-37 פתרון מבדק
הכרת השבר הפשוט משימת סיכום 1 54-56 פתיחת מבדק
הכרת השבר הפשוט משימת סיכום 1 54-56 פתרון מבדק
הכרת השבר הפשוט משימת סיכום 2 57-60 פתיחת מבדק
הכרת השבר הפשוט משימת סיכום 2 57-60 פתרון מבדק
מספרים בתחום הרבבה מאלף לרבבה משימת סיכום 1 29-32 פתיחת מבדק
מאלף לרבבה משימת סיכום 2 33-36 פתיחת מבדק
המבנה העשרוני בתחום הרבבה משימת סיכום 1 50-53 פתיחת מבדק
המבנה העשרוני בתחום הרבבה משימת סיכום 2 54-58 פתיחת מבדק
חיבור וחיסור בתחום הרבבה חיבור וחיסור בתחום האלף משימת סיכום 1 27-30 פתיחת מבדק
חיבור וחיסור בתחום האלף משימת סיכום 2 30-32 פתיחת מבדק
חיבור וחיסור בתחום הרבבה משימת סיכום 1 46-48 פתיחת מבדק
חיבור וחיסור בתחום הרבבה משימת סיכום 2 49-52
כפל בתחום הרבבה ביסוס לוח הכפל משימת סיכום 1 37-40 פתיחת מבדק
ביסוס לוח הכפל משימת סיכום 1 37-40 פתרון מבדק
ביסוס לוח הכפל משימת סיכום 2 37-40 פתיחת מבדק
ביסוס לוח הכפל משימת סיכום 2 37-40 פתרון מבדק
כפל בתחום הרבבה משימת סיכום 1 63-66 פתיחת מבדק
כפל בתחום הרבבה משימת סיכום 1 63-66 פתרון מבדק
זויות ומשולשים זויות משימת סיכום 1 32-35 פתיחת מבדק
זויות משימת סיכום 1 32-35 פתרון מבדק
זויות משימת סיכום 2 36-39 פתיחת מבדק
זויות משימת סיכום 2 36-39 פתרון מבדק
משולשים ומרובעים משימת סיכום 1 60-63 פתיחת מבדק
משולשים ומרובעים משימת סיכום 1 60-63 פתרון מבדק
משולשים ומרובעים משימת סיכום 2 64-67 פתיחת מבדק
משולשים ומרובעים משימת סיכום 12 64-67 פתרון מבדק
סימטריה משימת סיכום 1 81-84 פתיחת מבדק
סימטריה משימת סיכום 1 81-84 פתרון מבדק
סימטריה משימת סיכום 2 85-89 פתיחת מבדק
סימטריה משימת סיכום 2 85-89 פתרון מבדק
גימטריה וסדר פעולות גימטריה וסדר פעולות משימת סיכום 1 30-32 פתיחת מבדק
גימטריה וסדר פעולות משימת סיכום 2 33-35 פתיחת מבדק