לוגו השבחה

משימות סיכום כיתה ד

שם הספר שם המבדק קישור להורדה
גאומטריה משימת סיכום פרק א 7-12
משימת סיכום פרק א 7-12
משימת סיכום פרק ב 7-10
משימת סיכום פרק ב 7-10
משימת סיכום פרק ג 7-9
משימת סיכום פרק ג 7-9
משימת סיכום פרק ד 7-13
משימת סיכום פרק ד 7-13
מספרים בתחום המיליון משימת סיכום פרק א 7-15
משימת סיכום פרק א 7-15
משימת סיכום פרק ב 1-8
משימת סיכום פרק ב 1-8
משימת סיכום פרק ג 1-7
משימת סיכום פרק ג 1-7
שברים פשוטים משימת סיכום פרק א 47-52
משימת סיכום פרק א 47-52
משימת סיכום פרק ב 77-81
משימת סיכום פרק ב 77-81
משימת סיכום פרק ג 113-117
משימת סיכום פרק ג 113-117
כפל וחילוק משימת סיכום פרק א 59-68
משימת סיכום פרק ב 99-108
משימת סיכום פרק א 59-68
משימת סיכום פרק ג 128-136
משימת סיכום פרק ג 128-136
משימת סיכום פרק ד 176-182
משימת סיכום פרק ד 176-182