לוגו השבחה

משימות סיכום

שם הספר שם המשימה קישורים להורדה
שברים פשוטים משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ג
משימת סיכום פרק ג
משימת סיכום פרק ד
משימת סיכום פרק ד
גאומטריה משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ג
משימת סיכום פרק ג
משימת סיכום פרק ד
משימת סיכום פרק ד
מידות עשרוניות קנה מידה ופעולות החשבון הרחבה משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק א
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ב
משימת סיכום פרק ג
משימת סיכום פרק ג
מספרים עשרוניים אחוזים וחקר נתונים משימה פרק א
משימה פרק א
משימה פרק ב
משימה פרק ב
משימה פרק ג
משימה פרק ג